„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за от даване под наем на следните имоти:

 „Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за от даване под наем на следните имоти:

  1. Терен с идентификатор 68134.703.999 с площ 560 кв.м, находящ се в гр. София, район „Слатина“ на ъгъла на ул. „Светлоструй“ и ул. „Гео Милев“. Начална цена: 1 336.00 (хиляда триста тридесет и шест) лв. без ДДС. Депозит: 1 336.00 (хиляда триста тридесет и шест) лв.
  2. Апартамент № 8 с идентификатор 68134.703.892.1.8 и застроена площ 72,78 кв.м, състоящ се от дневна, спалня, дрешник, кухненски бокс, баня с тоалетна, антре и тераса; находящ се в гр. София, район „Слатина“, ул. Гео Милев“ № 49-А, сграда № 1, ет. 3. Начална цена: 510.00 (петстотин и десет) лв. без ДДС. Депозит: 510.00 (петстотин и десет) лв.
  3. Апартамент № 6 с идентификатор 68134.205.36.1.6 и застроена площ 75,87 кв.м, състоящ се от една спалня, дневна, кухненски бокс, баня с тоалетна, антре, мокро помещение и две тераси; находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Смърч“ № 24, сграда № 1, ет. 3. Начална цена: 450.00 (четиристотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 450.00 (четиристотин и петдесет) лв.
  4. Паркомясто № 52 с площ 14,50 кв.м, разположено на ет. -2 на административен и търговски център на ул.“Три уши“ №  6 б, гр. София. Начална цена: 120.00 (сто и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 120.00 (сто и двадесет) лв.
  5. Апартамент № 8 с идентификатор 68134.800.450.1.21 и застроена площ 86,50 кв.м, състоящ се от спалня, дневна със столова и кухненски бокс, баня с тоалетна, входно антре, коридор и тераса, находящ се в гр. София, район „Изгрев“,  ул. „Елемаг“ № 26, сграда № 1, ет. 5. Начална цена: 680.00 (шестстотин и осемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 680.00 (шестстотин и осемдесет) лв.
  6. Апартамент № 2 с идентификатор 68134.703.892.4.2 и застроена площ 85,25 кв.м, състоящ се от дневна, две спални, тоалетна, баня с тоалетна, дрешник, кухненски бокс, антре и тераса, находящ се в гр. София, район „Слатина“, ул. „Христо Максимов“ № 64, сграда № 4, ет. 2. Начална цена: 580.00 (петстотин и осемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 580.00 (петстотин и осемдесет) лв.
  7. Жилищна сграда с идентификатор 68134.704.55.1 и застроена площ 65 кв.м, състояща се от две стаи, хол и кухня, заедно с терен с идентификатор 68134.704.55 с площ 229 кв.м, находяща се в гр. София, район „Слатина“, ул. „Лидице“ № 15. Начална цена: 402.00 (четиристотин и два) лв. без ДДС. Депозит: 402.00 (четиристотин и два) лв.
  8. Сграда с идентификатор 68134.704.56.1 и застроена площ 67 кв.м, състояща се от две стаи, хол и кухня, заедно с терен с идентификатор 68134.704.56 с площ 222 кв.м, находяща се в гр. София, район „Слатина“, ул. „Галилео Галилей“ № 37. Начална цена: 405.00 (четиристотин и пет) лв. без ДДС. Депозит: 405.00 (четиристотин и пет) лв.
  9. Апартамент № 6 с идентификатор 68134.703.892.4.6 и застроена площ 85,25 кв.м, състоящ се от дневна, две спални, баня, баня с тоалетна, дрешник, кухненски бокс, антре и тераса, находящ се в гр. София, район „Слатина“, ул. „Христо Максимов“ № 64, сграда № 4, ет. 3. Начална цена: 502.00 (петстотин и два) лв. без ДДС. Депозит: 502.00 (петстотин и два) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 13.09.2022 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти“ ЕАД, с адрес: гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 26.08.2022 г. г. до  09.09.2022 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 12.09.2022 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 26.08.2022 г. г. до  09.09.2022 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52