„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 • гр. София
 • Свободен


 1. Апартамент №12 с идентификатор  68134.306.403.1.12, застроена площ 54,94 кв.м, находящ се на ет. 2, състоящ се от дневна, кухня и трапезария, спалня, баня, преддверие, склад и балкон в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане,  ул. “Царибродска” №136-142. Начална месечна наемна цена: 502.00 (петстотин и два) лв. без ДДС. Депозит: 502.00 (петстотин и два) лв.
 2. Апартамент №13 с идентификатор  68134.306.403.1.13, застроена площ 54,94 кв.м, находящ се на ет. 2, състоящ се от дневна, кухня и трапезария, спалня, баня, преддверие, склад и балкон в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане,  ул. “Царибродска” №136-142. Начална месечна наемна цена: 502.00 (петстотин и два) лв. без ДДС. Депозит: 502.00 (петстотин и два) лв.
 3. Апартамент №14 с идентификатор  68134.306.403.1.14, застроена площ 49,73 кв.м, находящ се на ет. 2, състоящ се от дневна, кухня и трапезария, спалня, баня, преддверие, склад и балкон в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане,  ул. “Царибродска” №136-142. Начална месечна наемна цена: 502.00 (петстотин и два) лв. без ДДС. Депозит: 502.00 (петстотин и два) лв.
 4. Гараж №2 с идентификатор 68134.306.403.1.61, застроена площ 26,85 кв.м, находящ се на  ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 207.00 (двеста и седем) лв. без ДДС. Депозит: 207.00 (двеста и седем) лв.
 5. Паркомясто №8 със застроена площ 13,09 кв.м, находящ се на ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 90.00 (деветдесет) лв. без ДДС. Депозит: 90.00 (деветдесет) лв.
 6. Паркомясто №9 със застроена площ 14,45 кв.м, находящ се на ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 99.00 (деветдесет и девет) лв. без ДДС. Депозит: 99.00 (деветдесет и девет) лв.
 7. Паркомясто №10  със застроена площ 23,48 кв.м, находящ се на ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 104.00 (сто и четири) лв. без ДДС. Депозит: 104.00 (сто и четири) лв.
 8. Паркомясто №11 със застроена площ 16,57 кв.м, находящ се на ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 100.00 (сто) лв. без ДДС. Депозит: 100.00 (сто) лв.
 9. Магазин №2 с идентификатор 68134.306.403.1.58, застроена площ 149,18 кв.м, находящ се на ет. 1, състоящ се от едно помещение, склад с площ 3.56 кв.м. и тоалетна с площ 3.39 кв.м. в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане,  ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 1 066.00 (хиляда шестдесет и шест) лв. без ДДС. Депозит: 1 066.00 (хиляда шестдесет и шест) лв.
 10. Магазин №3 с идентификатор 68134.306.403.1.59, застроена площ 138,96 кв.м, находящ се на ет. 1, състоящ се от едно помещение, склад с площ 4.08 кв.м. и тоалетна с площ 2.85 кв.м. в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане,  ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 993.00 (деветстотин десетдесет и три) лв. без ДДС. Депозит: 993.00 (деветстотин десетдесет и три) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 04.04.2022 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

 • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
 • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

                     Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 18.03.2022 г. до 31.03.2022 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 01.04.2022 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 18.03.2022 г. до 31.03.2022 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52