„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 

  1. Апартамент № 6, ет.2, бл. 4 с площ от 85,25 кв.м, находящ се на ул. „Христо Максимов“ № 64, район Слатина, гр. София. Начална месечна наемна цена: 407.00 /четиристотин и седем/  лева без ДДС. Депозит: 407.00лв. /четиристотин и седем/;
  2. Апартамент № 7 с площ от 108,13 кв.м, находящ се в гр. София, район Слатина, ул. „Христо Максимов“ № 64, блок 4, ет. ІІ, заедно с мазе № 4 с площ от 2,52 кв.м, находящо се в същата сграда. Начална месечна наемна цена: 516.00 /петстотин и шестнадесет/ лева без ДДС. Депозит: 516.00 лв. /петстотин и шестнадесет/лв.
  3. Апартамент № 4 с площ от 86,48 кв.м, находящ се в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Елемаг“ № 26, секция „Б“, ет. ІІІ, заедно с избено помещение № 4 с площ от 3,33 кв.м в същата сграда. Начална месечна наемна цена: 550.00 /Петстотин и петдесет/ лева без ДДС. Депозит: 550.00 лв. /Петстотин и петдесет/ лв.
  4. Апартамент № 131, ет. 8, вх. „Е“, в жилищна сграда на бл. 21, ул. „Драговица“ със застроена площ 46,46 кв.м, гр. София, район Оборище. Начална месечна наемна цена: 360.00/триста и шестдесет/ лева без ДДС. Депозит: 360.00 /триста и шестдесет/ лв.
  5. Апартамент № 44 на две нива в подпокривното пространство в блок № 458, вх.2, ж.к. Младост 4, парцел ІІІ с площ 88,23 кв.м, гр. София, район Младост. Начална месечна наемна цена: 630.00 /шестстотин и тридесет/ лева без ДДС. Депозит: 630.00 /шестстотин и тридесет/ лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 23.06.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.  ”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

  • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
  • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

                     Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 08.06.2021 г. до 21.06.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 22.06.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 08.06.2021 г. до 21.06.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52