„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 

  1. Апартамент № 12 с идентификатор 68134.800.450.1.25, с площ 68,07 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Елемаг“ № 26,. ет.7. Начална месечна наемна цена: 450 (четиристотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 450.00 (четиристотин и петдесет) лв.
  2. Апартамент № 4 с идентификатор 68134.902.944.1.4, с площ 116.47 кв. м заедно с подземно паркомясто № 4 с площ 11.12 кв. м, находящи се в гр. София, ул. „Бигла“ № 50, ет.3. Начална месечна наемна цена: 850.00 (осемстотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 850.00 (осемстотин и петдесет) лв.
  3. Подземен гараж № 15 с идентификатор 68134.800.450.1.51, с площ от 22.61 кв.м, находящ се в гр. София., ул. „Елемаг“ № 26, ет. -1. Начална месечна наемна цена:  90.00(деветдесет) лв. без ДДС. Депозит: 90.00 (деветдесет) лв.
  4. Апартамент № 15 с идентификатор 68134.703.1319.1.45, с площ 119.17 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 21, вх. В, ет. 7. Начална месечна наемна цена:750.00 (седемстотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 750.00 (седемстотин и петдесет) лв.
  5. Апартамент № 4 с идентификатор 68134.703.892.4.4, с площ 89,52 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Христо Максимов“ № 64, ет.2. Начална месечна наемна цена: 580.00(петстотин и осемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 580.00 (петстотин и осемдесет) лв.
  6. Апартамент № 5 с идентификатор 68134.703.892.4.4, с площ 112,30 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Христо Максимов“ № 64, ет.2. Начална месечна наемна цена: 572.00 (петстотин седемдесет и два) лв. без ДДС. Депозит: 572.00 (петстотин седемдесет и два) лв.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 29.03.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

  • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
  • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

                     Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 26.03.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52