„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 • гр. София
 • Тип: СТАЯ
 • Свободен

 

 1. Офис №1 с идентификатор 68134.1001.5.2.1, с площ 50.45 кв.м, находящ се на ет.2 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 836.00 (осемстотин тридесет и шест)  лв. без ДДС. Депозит: 836.00 (осемстотин тридесет и шест) лв.
 2. Офис №2 с идентификатор 68134.1001.5.2.2, с площ 50.45 кв.м, находящ се на ет.2 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 836.00 (осемстотин тридесет и шест)  лв. без ДДС. Депозит: 836.00 (осемстотин тридесет и шест) лв.
 3. Офис №3 с идентификатор 68134.1001.5.2.3, с площ 31,65 кв.м, находящ се на ет.3 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 524.00 (петстотин двадесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 524.00 (петстотин двадесет и четири) лв.
 4. Офис №4 с идентификатор 68134.1001.5.2.4, с площ 43.98  кв.м, находящ се на ет.3 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв.
 5. Офис №5 с идентификатор 68134.1001.5.2.5, с площ 43.98 кв.м, находящ се на ет.3 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв.
 6. Офис №6 с идентификатор 68134.1001.5.2.6, с площ 31,65 кв.м, находящ се на ет.3 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 524.00 (петстотин двадесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: : 524.00 (петстотин двадесет и четири) лв.
 7. Офис №11 с идентификатор 68134.1001.5.2.11, с площ 31,65 кв.м, находящ се на ет.5 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 524.00 (петстотин двадесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 524.00 (петстотин двадесет и четири) лв.
 8. Офис №12 с идентификатор 68134.1001.5.2.12, с площ 43,98 кв.м, находящ се на ет.5 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв.
 9. Офис №13 с идентификатор 68134.1001.5.2.13, с площ 43,98 кв.м, находящ се на ет.5 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 730.00 (