„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 • гр. София
 • Тип: СТАЯ
 • Свободен

 

 „Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 1. Апартамент № 4 с площ от 86,48 кв.м, находящ се в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Елемаг“ № 26, секция „Б“, ет. ІІІ, заедно с избено помещение № 4 с площ от 3,33 кв.м в същата сграда. Начална месечна наемна цена: 550 лв. /Петстотин и петдесет лева/ без ДДС. Депозит: 550 лв. /Петстотин и петдесет лева/
 2. Апартамент № 10, секция „В“, на V етаж, със застроена площ 176,38 кв.м, находящ се на ул. „Елемаг“ № 26, гр. София, район Изгрев. Начална месечна наемна цена: 1 120 лв. /хиляда сто и двадесет лева/ без ДДС. Депозит: 1 120 лв. /хиляда сто и двадесет лева/
 3. Апартамент № 131, ет. 8, вх. „Е“, в жилищна сграда на бл. 21, ул. „Драговица“ със застроена площ 46,46 кв.м, гр. София, район Оборище. Начална месечна наемна цена: 360 лв. /триста и шестдесет лева/ без ДДС. Депозит: 360 лв. /триста и шестдесет лева/
 4. Апартамент № 1, ет.2, с площ 79,44 кв.м и избено помещение № 1 с площ 7,42 кв.м, находящи се на ул. „Смърч“ № 24, гр. София, район Красно село. Начална месечна наемна цена: 460 лв. /четиристотин и шестдесет лева/ без ДДС. Депозит: 460 лв. /четиристотин и шестдесет лева/
 5. Апартамент № 20, ет.7, с площ 94,06 кв.м, находящ се на  ул.“Смърч“№24, гр. София. Начална месечна наемна цена: 530 лв. /петстотин и тридесет лева/ без ДДС. Депозит: 530 лв. /петстотин и тридесет лева/.
 6. Апартамент № 44 на две нива в подпокривното пространство в блок № 458, вх.2, ж.к. Младост 4, парцел ІІІ с площ 88,23 кв.м, гр. София, район Младост. Начална месечна наемна цена: 630 лв. /шестстотин и тридесет лева/ без ДДС. Депозит: 630 лв. /шестстотин и тридесет лева/.
 7. Подземен гараж № 1 с площ 21,94 кв.м, находящ се в гр. София, район Изгрев, ул. „Елемаг“ № 26. Начална месечна наемна цена: 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 80 лв. /осемдесет лева/
 8. Гараж № 1 с площ 18,35 кв.м, находящ се на ул. Милин Камък“ №  67, район Лозенец, гр. София. Начална месечна наемна цена: 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС. Депозит: 50 лв. /петдесет лева/.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 12.01.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

 • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
 • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

                     Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 07.12.2020 г. до 08.01.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 11.01.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 07.12.2020 г. до 08.01.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52