„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 • гр. София
 • Тип: СТАЯ
 • Свободен

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 

 1. Апартамент № 1 от блок 1 с площ от 67,62 кв.м, находящ се на  ул. „Гео Милев” № 49А, район „Слатина”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 323 лв./триста двадесет и три лева/ без ДДС. Депозит: 323 лв./триста двадесет и три лева/.
 2. Апартамент № 2 с площ от 105,30 кв.м, находящ се на ул. „Гео Милев” № 49А, блок 1, гр. София. Начална месечна наемна цена: 440 лв. /четиристотин и четиридесет лева/ без ДДС. Депозит: 440 лв. /четиристотин и четиридесет лева/.
 3. Апартамент № 4 със застроена площ 78,10 кв.м.,ул. „Гео Милев“ 49 А, блок 1, ет. І, район „Слатина“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 373 лв. /триста седемдесет  три лева/ без ДДС. Депозит: 373 лв. /триста седемдесет  три лева/.
 4. Апартамент № 5 от блок 1 с площ от 121,31 кв. м., находящ се на ул. „Гео Милев” № 49А, район „Слатина”,  гр. София. Начална месечна наемна цена: 507 лв. /петстотин и седем лева/ без ДДС. Депозит: 507 лв. /петстотин и седем лева/.
 5. Апартамент № 6 от блок 1 с площ от 67,62 кв. м., находящ се на ул. „Гео Милев” № 49А, район „Слатина”, гр. София.  Начална месечна наемна цена: 323 лв. /триста двадесет и три лева/ без ДДС. Депозит: 323 лв. /триста двадесет и три лева/.
 6. Апартамент 7, ет.2, с площ 105,30 кв.м, находящ се на ул.“Гео Милев“49а, блок 1, заедно мазе №20. Начална месечна наемна цена: 503 лв. /петстотин и три лева/ без ДДС. Депозит: 503 лв. /петстотин и три лева/
 7. Апартамент № 9 с площ от 78,10 кв.м, находящ се на ул. „Гео Милев” № 49А, блок 1, гр. София. Начална месечна наемна цена: 373 лв. /триста седемдесет и три лева/ без ДДС. Депозит: 373 лв. /триста седемдесет и три лева/
 8. Апартамент № 10 с площ от 121,31 кв.м, състоящ се от дневна с кухненски бокс, три спални, дрешник, баня с тоалетна, тоалетна, антре и три тераси, заедно с мазе № 23 с площ 1,21 кв.м, находящ се в гр. София, район „Слатина“, ул. „Гео Милев“ № 49 а, бл. 1, ет. ІІ. Начална месечна наемна цена: 579 лв. /петстотин седемдесет и девет лева/ без ДДС. Депозит: 579 лв. /петстотин седемдесет и девет лева/
 9. Апартамент № 6, ет.2, бл. 4 с площ от 85,25 кв.м, находящ се на ул. „Христо Максимов“ № 64, район Слатина, гр. София. Начална месечна наемна цена: 407 лв. /четиристотин и седем лева/  без ДДС. Депозит: 407 лв. /четиристотин и седем лева/
 10. Апартамент № 7 с площ от 108,13 кв.м, находящ се в гр. София, район Слатина, ул. „Христо Максимов“ № 64, блок 4, ет. ІІ, заедно с мазе № 4 с площ от 2,52 кв.м, находящо се в същата сграда. Начална месечна наемна цена: 516 лв. /петстотин и шестнадесет лева/ без ДДС. Депозит: 516 лв. /петстотин и шестнадесет лева/
 11. Подземен гараж № 12 с площ от 21,95 кв.м, находящ се в жилищна сграда на ул. „Николай Коперник“ № 21, район „Слатина“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 65 лв. /шестдесет и пет лева/ без ДДС. Депозит: 65 лв. /шестдесет и пет лева/
 12. Подземен гараж № 13 с площ от 23,09 кв.м, находящ се в жилищна сграда на ул. „Николай Коперник“ № 21, район „Слатина“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 65 лв. /шестдесет и пет лева/ без ДДС. Депозит: 65 лв. /шестдесет и пет лева

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 11.01.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

 • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
 • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД

Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 04.12.2020 г. до 07.01.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 08.01.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 04.12.2020 г. до 07.01.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78.