„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 • гр. София
 • Тип: СТАЯ
 • Свободен

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 1. Офис № 1 /подземен етаж и партер с обща площ 177,75 кв.м, находящ се на ул. „Милин камък“ № 67, район „Лозенец“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 220 лв. /Хиляда двеста и двадесет лева/ без ДДС. Депозит: 1 220 лв.

 2. Терен с площ 19,00 кв.м, част от имот ПИ с идентификатор 68134.305.390, находящ се на бул. „Александър Стамболийски“ №122, район „Възраждане“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 150 лв. /Сто и петдесет лева/ без ДДС. Депозит: 150 лв.

 3. Терен с площ 12 кв.м, част от имот с идентификатор 68134.1930.594, целия с площ 2 104 кв.м, находящ се н а ъгъла на ул. „Казбек“ и бул. „Братя Бъкстон“, район „Витоша“ гр. София. Начална месечна наемна цена: 180 лв. /Сто и осемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 180 лв.

 4. Терен с площ 26 кв.м, част от имот с идентификатор 68134.1930.594, целия с площ 2 104 кв.м, находящ се на ъгъла на ул. „Казбек“ и бул. „Братя Бъкстон“, район „Витоша“ гр. София. Начална месечна наемна цена: 270 лв. /Двеста и седемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 270 лв.

 5. Терен с площ 36 кв.м, част от имот с идентификатор 68134.1930.594, целия с площ 2 104 кв.м, находящ се на ъгъла на ул. „Казбек“ и бул. „Братя Бъкстон“, район „Витоша“ гр. София. Начална месечна наемна цена: 290 лв. /двеста и деветдесет лева/ без ДДС. Депозит: 290 лв.

 6. Част от двуетажна сграда с идентификатор 68134.1894.327.1, ЗП 920 кв.м, намираща се в ПИ с идентификатор 68134.1894.327 с площ от 3200 кв.м, гр. София, р-н Витоша, м. „Карпузица“, с административен адрес – ул.“Средорек“ №5, като обособената част е с площ от 466,34 кв.м Начална месечна наемна цена: 1 698 лв. /Хиляда шестстотин деветдесет и осем лева/ без ДДС. Депозит: 1 698 лв.

 7. Част от двуетажна сграда с идентификатор 68134.1894.327.1, ЗП 920 кв.м, намираща се в ПИ с идентификатор 68134.1894.327 с площ от 3200 кв.м, гр. София, р-н Витоша, м. Карпузица, с административен адрес – ул.“Средорек“ №5, като обособената част представлява офис №1 с обща площ от 556,4 кв.м, разположен на първи и втори етаж от сградата. Начална месечна наемна цена: 1 414 лв. /Хиляда четиристотин и четиринадесет лева/ без ДДС. Депозит:1 414 лв.

 8. Терен с площ 960 кв.м, представляващ част от имот с идентификатор 68134.4082.643, целия с площ 1043 кв.м, находящ се в ж.к. „Младост-1“, район „Младост“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 2 000 лв. /две хиляди лева/ без ДДС. Депозит: 2 000 лв.

 9. Офиси №№15 и 17 със застроени площи по 31,65 кв.м, офиси №№ 16 и 18 със застроени площи по 43,98 кв.м, паркомясто №57 с площ 14,50 кв.м и паркомясто № 58 с площ 14,50 кв.м, всичките разположени с сграда №4 в УПИ II- общински от кв. 258 по плана на гр. София, м. „Центъра“, район „Триадица“, с административен адрес – ул. „Три уши“ 6Б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 878 лв. /Хиляда осемстотин седемдесет и осем лева/ без ДДС. Депозит: 1 878 лв.

 10. Гараж № 27 със застроена площ 19,80 кв.м на ниво сутерен, находящ се в бл.1 на ул. „Гео Милев“ № 49А, гр. София, район „Слатина“ . Начална месечна наемна цена: 60 лв. /Шестдесет лева/ без ДДС. Депозит: 60 лв.

 11. Апартамент № 8, ет. 2, бл. 4, находящ се в жилищна сграда на ул. „Христо Максимов“ № 64 със застроена площ 89,52 кв.м , гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 470 лв. /Четиристотин и седемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 470 лв.

 12. Гараж № 19 на ниво сутерен в жилищен блок № 4 със застроена площ 16,83 кв.м, находящ се на ул. „Христо Максимов“ №64, гр. София, район “Слатина”. Начална месечна наемна цена: 60 лв. /Шестдесет лева/ без ДДС. Депозит: 60 лв.

 13. Апартамент № 2, ет. 1, бл. 4, находящ се в жилищна сграда на ул. „Христо Максимов“ № 64 със застроен площ 85,25 кв.м, гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 430 лв. /Четиристотин и тридесет лева/ без ДДС. Депозит: 430 лв.

 14. Гараж № 21 на ниво сутерен, състоящ се от гаражно помещение със застроена площ 17,01 кв.м, находящ се в жилищна сграда бл. 4, ул. „Христо Максимов“ №64, гр. София, район “Слатина”. Начална месечна наемна цена: 60 лв. /Шестдесет лева/ без ДДС. Депозит: 60 лв.

 15. Апартамент № 8, ет.2, бл. 1, находящ се в жилищна сграда на ул. „Гео Милев“ № 49А, със застроена площ 72,78 кв.м, гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 390 лв. /Триста и деветдесет лева/ без ДДС. Депозит: 390 лв.

 16. Апартамент № 3, ет.1, бл. 1, находящ се в жилищна сграда на ул. „Гео Милев“ № 49А, със застроена площ 72,78 кв.м, гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 390 лв. /Триста и деветдесет лева/ без ДДС. Депозит: 390 лв.

 17. Гараж № 25 със застроена площ 16,97 кв.м, находящ се на ул. „Гео Милев“ № 49А, гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 50 лв. /Петдесет лева/ без ДДС. Депозит: 50 лв.

 18. Гараж № 26, със застроена площ 16,98 кв.м, находящ се на ул. „Гео Милев“ № 49А, гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 50 лв. /Петдесет лева/ без ДДС. Депозит: 50 лв.

 19. Апартамент № 1, ет. 1, бл. 4, находящ се в жилищна сграда на ул. „Христо Максимов“ № 64 със застроена площ 112,30 кв.м, гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 530 лв. /Петстотин и тридесет лева/ без ДДС. Депозит: 530 лв.

 20. Гараж № 20 на ниво сутерен, със застроена площ 15,30 кв.м, находящ се в жилищен блок №4, на ул. „Христо Максимов“ №64, гр. София, район “Слатина”. Начална месечна наемна цена: 60 лв. /Шестдесет лева/ без ДДС. Депозит: 60 лв.

 21. Апартамент № 6, секция „Б“, IV /четвърти/ етаж, със ЗП 86,48 кв.м, находящ се на ул. „Елемаг“ №26, гр. София, район „Изгрев“. Начална месечна наемна цена: 530 лв. /Петстотин и тридесет лева/ без ДДС. Депозит: 530 лв.

 22. Апартамент № 8, секция „Б“, V /пети/ етаж, със ЗП 86,50 кв.м, находяща се на ул. „Елемаг“ №26, гр. София, район „Изгрев“. Начална месечна наемна цена: 530 лв. /Петстотин и тридесет лева/ без ДДС. Депозит: 530 лв.

 23. Апартамент № 9, секция „А“, IV /четвърти/ етаж, със ЗП 75,96 кв.м, находяща се на ул. „Елемаг“ №26, гр. София, район „Изгрев“. Начална месечна наемна цена: 470 лв. /четиристотин и седемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 470 лв.

 24. Апартамент № 11, ет. 6, секция „В“, находящ се в жилищна сграда на ул. Николай Коперник“ №21, със застроена площ 107,01 кв.м, заедно с избено помещение № 11 с площ 5,61 кв.м, гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 570 лв. /Петстотин и седемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 570 лв.

 25. Апартамент № 2, ет. 3, секция „В“, находящ се в жилищна сграда на ул. Николай Коперник“ №21, със застроена площ 107,01 кв.м, гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 570 лв. /Петстотин и седемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 570 лв.

 26. Апартамент № 5, ет. 4, секция „В“, находящ се в жилищна сграда на ул. Николай Коперник“ №21, със застроена площ 107,01 кв.м, заедно с избено помещение № 8 с площ 3,50 кв.м, гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 570 лв. /Петстотин и седемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 570 лв.

 27. Апартамент № 8, от вход 1 на III /надпартерен/етаж със застроена площ 83,20 кв.м, находящ се на ул. „Милин камък“ № 67, район „Лозенец“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 590 лв. /Петстотин и деветдесет лева/ без ДДС. Депозит: 590 лв.

 28. Апартамент №6 с площ 75,87 кв.м, находящ се в жилищна сграда на ул. „Смърч“ №24, гр. София, район „Красно село“. Начална месечна наемна цена: 420 лв. /Четиристотин и двадесет лева/ без ДДС. Депозит: 420 лв.

 29. Апартамент № 14, ет. 5, вх. А, със застроена площ 64,05 кв.м, в жилищна сграда на ул. „Димитър Хаджикоцев“ №4, район „Лозенец“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 430 лв. /Четиристотин и тридесет лева/ без ДДС. Депозит: 430 лв.

 30. Апартамент №39, със застроена площ 88,05 кв, м, ж.к. „Младост-4“, бл. 458, вх.1, секция „А“, VIII /осми/ етаж, район „Младост“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 180 лв. /Сто и осемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 180 лв.

КОНКУРСИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО ДОКУМЕНТИ на датa 18.12.2017 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. „Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, ет. 6, всеки работен ден от 15.11.2017 г. до 13.12.2017 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 14.12.2017 г. от 09:00ч. до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 15.11.2017 г. до 13.12.2017 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

 

За допълнителна информация: 02/937-78-78 или 02/937-78-52.