„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  • гр. София
  • Нает
  1. Офисен етаж /офиси №№7,8,9,10/ и паркоместа №№24,25, разположени съответно на трети етаж в офис сграда и I-во ниво на подземен паркинг, в сграда находяща се на ул. „Три уши“ №6б. Начална месечна наемна цена: 1 800 лв. /Хиляда и осемстотин лева/ без ДДС. Депозит: 1 800 лв. /Хиляда и осемстотин лева/.
  2. Обособена част от недоизграден обект „Подземна улица“, с площ 400 кв.м, съставляваща затворено подземно пространство с изход към ул. „Цар Симеон“, находяща се в ж.к „Зона Б-18“ гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 200 лв. /Хиляда и двеста лева/ без ДДС. Депозит: 1 200 лв. /Хиляда и двеста лева/
  3. Заведение за хранене – бистро, разположено на кота терен, с площ от 119,13 кв.м, заедно със сутерен, на кота -2,40 м, с площ от 31,89 кв.м, находящо се на бул. „Витоша” №150, бл.70, район „Триадица”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 2 830 лв. /Две хиляди осемстотин и тридесет лева/ без ДДС. Депозит: 2 830 лв. /Две хиляди осемстотин и тридесет лева/.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 05.04.2017 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, ет. 6, всеки работен ден от 21.03.2017 г. до 03.04.2017 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 04.04.2017 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 21.03.2017 г. до 03.04.2017 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78.