Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 1. Гараж № 12 със застроена площ 19.27 кв.м, находящ в сграда с адрес: гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49. Начална месечна наемна цена: 164.00 (сто шестдесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 164.00 (сто шестдесет и четири) лв.
 2. Гараж № 16 със застроена площ 14,54 кв.м, находящ в сграда с адрес: гр. София; ул. „Христо Максимов“ № 64, бл.4. Начална месечна наемна цена: 138.00 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 138.00 (сто тридесет и осем) лв.
 3. Стая, антре и сервизно помещение с идентификатор 68134.1001.485.1.3 с обща площ 17,89 кв.м, находящо се на втори надпартерен етаж в сграда на бул. „Витоша“ № 50, район Триадица, гр. София. Начална месечна наемна цена: 243.00 (двеста четиридесет и три) лв. без ДДС. Депозит: 243.00 (двеста четиридесет и три) лв.
 4. Подземен гараж № 14 със застроена площ 22.76 кв.м, находящ се в сграда с адрес: гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 21. Начална месечна наемна цена: 177.00 (сто седемдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 177.00 (сто седемдесет и седем) лв.
 5. Офис № 12 с идентификатор 68134.1001.5.2.12, с площ 43,98 кв.м, находящ се на ет.5 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6 Б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 460.00 (четиристотин и шестдесет) лв. без ДДС. Депозит: 460.00 (четиристотин и шестдесет) лв.
 6. Офис № 14 с идентификатор 68134.1001.5.2.14 с площ 31,65 кв.м, находящ се на ет. 5 в административен и търговски център с адрес ул. „Три уши” № 6 Б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 370.00 (триста и седемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 370.00 (триста и седемдесет) лв.
 7. Офис с идентификатор 68134.1001.168.3.6, с площ по КК – 105 кв.м, с полезна площ 76,29 кв.м, находящ се на ул. „Цар Асен“ № 1, ет. 7, район Триадица, гр. София. Начална месечна наемна цена: 720.00 (седемстотин и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 720.00 (седемстотин и двадесет) лв.
 8. Гараж № 1 с идентификатор 68134.306.403.1.60, застроена площ 27,54 кв.м, находящ се на ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална месечна наемна цена: 256.00 (двеста петдесет и шест) лв. без ДДС. Депозит: 256.00 (двеста петдесет и шест) лв.
 9. Обособена част от недоизграден обект „Подземна улица“, с площ 1171 кв.м, съставляваща затворено подземно пространство с вход от паркинг пред бл. 1 на бул. „Сливница“, ж.к. „Зона Б-18“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 2 400.00 (две хиляди и четиристотин) лв. без ДДС. Депозит: 2 400.00 (две хиляди и четиристотин) лв.
 10. Офисен етаж № 2 с площ от 103,53 кв.м в бл. 70, бул. „Витоша“ № 150, ж.к. „Иван Вазов“, р-н „Триадица“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 182.00 (хиляда сто осемдесет и два) лв. без ДДС. Депозит: 1 182.00 (хиляда сто осемдесет и два) лв.
 11. Магазин с идентификатор 68134.101.29.1.6 с площ 3 кв.м, разположен около централната канонада на сградата с административен адрес : ул. „Граф Игнатиев“ № 5, район „Средец“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 167.00 (сто шестдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 167.00 (сто шестдесет и седем) лв. без ДДС.
 12. Апартамент № 4 с идентификатор 68134.512.572.1.4 с площ 117,66 кв.м, разположен на първия етаж в пететажна жилищна сграда, находящ се в гр. София, ул. „Враня“ № 57-59. Начална месечна наемна цена: 814.00 (осемстотин и четиринадесет) лв. без ДДС. Депозит: 814.00 (осемстотин и четиринадесет) лв.
 13. Гараж № 1 с идентификатор 68134.203.291.1.43 със застроена площ 31,24 кв.м, находящ се в сграда с адрес: гр. София, ул. „Лайош Кошут“ № 55; сграда № 1. Начална месечна наемна цена: 170.00 (сто и седемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 170.00 (сто и седемдесет) лв.
 14. Подземен гараж № 6 с идентификатор 68134.203.291.1.51 със застроена площ 18,54 кв.м, находящ се на адрес: гр. София, ул. „Лайош Кошут“ № 55, сграда № 1. Начална месечна наемна цена: 120.00 (сто и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 120.00 (сто и двадесет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 05.06.2023 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.
Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, всеки работен ден от 19.05.2023 г. до 01.06.2023 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.
Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 02.06.2023 г. от 09:00ч. до 16:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.
Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 19.05.2023 г. до 01.06.2023 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.
За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52