„Софийски имоти“ АД отдава под наем имот:

Офис № 1 с площ 252,47 кв.м в бл. 70, бул. „Витоша“ № 150, ж.к. „Иван Вазов“, район „Триадица“, гр. София. Начална месечна наемна цена:1 832 лв. (Хиляда осемстотин тридесет и два лева) без ДДС. Депозит: 1 832 лв. (Хиляда осемстотин тридесет и два лева)