Проекти

Проект „Парк Възраждане”

„Софийски имоти” ЕАД има водеща роля в реализацията на един от големите общественозначими инвестиционни проекти на Столична община към настоящия момент – Проекта за ремонт и възстановяване на парк „Възраждане” в столичния квартал „Зона Б-5-4”, район „Възраждане”.

Проектът ще бъде изпълнен на няколко етапа и предвижда изграждането на модерна паркова среда, в която наред с алейната мрежа ще бъдат обособени няколко функционални зони: спортна зона с открити и закрити съоръжения; зони с детски площадки и катерачески съоръжения; зона за провеждане на сезонни събития; зони с обслужващи обекти – ресторант, павилиони за продажба на разхладителни напитки и пакетирани храни; зони за паркиране.

Предвидено е изграждането на амфитеатър, площадка за циркови представления, фонтан, зона със забавни водни ефекти.

Основните цели на проекта са:

–  подобряване на обществената среда за отдих;

– създаване на условия за спорт и рекреация в паркова градска среда;

– предоставяне на възможност за освобождаване на междублоковото пространство от паркирани автомобили чрез изграждането на алтернативен паркинг в централната градска част.