На 15-ти август, „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура за провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ, УЛ. „ГЕН. Й. В. ГУРКО“ № 12, ЕТ.4″.

Дата на публикацията

15.08.2016

Файлове