Структура

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР

ОТДЕЛ “ФИНАНСИ И ПРАВО”

ОТДЕЛ “УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”