Полина Витанова –

Полина Витанова –Председател на Съвета на Директорите