Полина Витанова

Полина Витанова – заместник председател на СД.