Антония Терзиева

Антония Терзиева – Зам- председател на Съвета на Директорите