Анастас Тодоров

Анастас Тодоров – Изпълнителен директор;