Важно съобщение! „Софийски имоти“ ЕАД прекратява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор“ по проект „Парк Възраждане“

Дата на публикацията

26.02.2015

Файлове