Акценти

СЪОБЩЕНИЕ

07.08.2017

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА   СЪОБЩЕНИЕ Относно: Процедура на публично състезание за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в недвижими имоти,…

повече

На 12.06.2017г. „Софийски имоти“ ЕАД обявява стратирането на процедура за провеждане на публично състезание за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КАКТО И ОСНОВНИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИНФРАСТРУКТУРА“

12.06.2017

На 12.06.2017г. „Софийски имоти“ ЕАД обявява стратирането на процедура за провеждане на публично състезание за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ…

повече

„Софийски имоти“ ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следния имот

05.04.2017

„Софийски имоти" ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следния имот: „Сграда с площ 9,00 кв.м /бивш трансформаторен пост/ в ПИ 111001, м. „Мало равнище" в землището на с. Бързия, община Берковица, област Монтана. Начална тръжна цена: 2 700 лв.…

повече

На 17.03.2017г. „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура по събиране на оферти с обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Изработване на инвестиционен проект във фаза идеен проект за обект: Сграда в УПИ IV-общ, кв. 276, м. „Зона Б-19“, находящ се в гр. София, Район „Възраждане”“

17.03.2017

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

24.02.2017

„Софиский имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти: Хале №1 с площ 102 кв.м, разположено в промишлена сграда с идентификатор 68134.1894.327.1, кв. 74, м.”Карпузица”, ул. „Средорек" № 5 /стар адрес ул. „Средорек" № 30/, район…

повече

СЪОБЩЕНИЕ !!!

16.02.2017

Уважаеми потребители, поради технически причини, сайтът временно няма да бъде актуализиран. Молим за извинение…

повече

Съобщение

29.09.2016

СЪОБЩЕНИЕ Относно: Процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР, довършителни работи и обзавеждане на недвижим имот на възложителя, находящ се в град София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 12, ет.4“,…

повече

Съобщение

08.09.2016

Относно: Процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и изграждане на система за видеонаблюдение на Парк Възраждане“, открита с Решение № СИ-ОП-03-024/22.06.2016г., вписана в Регистъра на обществените…

повече

На 15-ти август, „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура за провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ, УЛ. „ГЕН. Й. В. ГУРКО“ № 12, ЕТ.4″.

15.08.2016

  Обявление за приключване на…

повече