Акценти

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

19.05.2023

Гараж № 12 със застроена площ 19.27 кв.м, находящ в сграда с адрес: гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49. Начална месечна наемна цена: 164.00 (сто шестдесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 164.00 (сто шестдесет и четири) лв. Гараж № 16 със застроена площ 14,54 кв.м,…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

17.02.2023

Офис с идентификатор 68134.1001.168.3.6, с площ по КК – 105 кв.м, с полезна площ 76,29 кв.м, находящ се на ул. "Цар Асен" № 1, ет. 7, район Триадица, гр. София. Начална месечна наемна цена: 700.00 (седемстотин) лв. без ДДС. Депозит: 700.00 (седемстотин) лв.Апартамент № 8 с…

повече

Етажен паркинг квартал „Надежда“ – 1-ва копка

26.10.2022

На 28.10.2022г., петък, още един инвестиционен проект на „Софийски имоти“ ЕАД ще навлезе във фаза на изпълнение. В 11.00 ч. ще бъде направена символична „първа копка“, която ще постави началото на строителството по проект „Изграждане и експлоатация на…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

07.10.2022

Офис с идентификатор 68134.1001.168.3.6, с площ по КК – 105 кв.м, с полезна площ 76,29 кв.м,  находящ се на ул. "Цар Асен" № 1, ет. 7, район Триадица, гр. София Начална месечна наемна цена: 700.00 (седемстотин) лв. без ДДС. Депозит: 700.00 (седемстотин) лв.Пети офисен етаж…

повече

До заинтересованите лица и общественост:

29.08.2022

 На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 12, ет.…

повече

„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

26.08.2022

Апартамент №35 с площ 92.75 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. "Младост" 4, бл.458, вх. 2, ет. 7. Начална месечна наемна цена: 508.00 (петстотин и осем) лв. без вкл. ДДС. Депозит: 508.00 (петстотин и осем) лв.Апартамент №37 с площ 96.85 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к.…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за от даване под наем на следните имоти:

26.08.2022

 „Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за от даване под наем на следните имоти: Терен с идентификатор 68134.703.999 с площ 560 кв.м, находящ се в гр. София, район „Слатина“ на ъгъла на ул. "Светлоструй" и ул. „Гео Милев“. Начална цена: 1 336.00 (хиляда…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

22.07.2022

Гараж № 2 с идентификатор 68134.306.403.1.61, застроена площ 26,85 кв.м, находящ се на  ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 207.00 (двеста и седем) лв. без ДДС. Депозит:…

повече

 „Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

17.06.2022

Трети офисен етаж /включващ офиси №№ 7, 8, 9 и 10 с обща площ 151,26 кв.м и идентификатори 68134.1001.5.2.7, 68134.1001.5.2.8, 68134.1001.5.2.9 и 68134.1001.5.2.10, заедно с паркоместа № 24 с площ 16.60 кв.м и № 25 с площ 14.38 кв.м на І- во ниво на подземен паркинг в сграда находяща се на ул. "Три…

повече

Please log in or register to view the gallery.