Акценти

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

11.05.2024

Обява конкурс: Апартамент № 1 с идентификатор 68134.703.892.1.1 с площ от 67,62 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев” № 49А, ет. 2. Начална месечна наемна цена: 535.00 (петстотин тридесет и пет) лв. без ДДС. Депозит: 535.00 (петстотин тридесет и пет)…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

10.05.2024

Обява конкурс: Гараж № 16, с площ 14,54 кв.м, находящ  в сграда с адрес: гр. София; ул. "Христо Максимов" № 64, бл.4. Начална месечна наемна цена: 138.00 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 138.00 (сто тридесет и осем) лв.Гараж № 1 с…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

19.04.2024

Обява конкурс: „Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти: Апартамент № 35 с идентификатор 68134.4089.603.1.62, с площ 92,75  кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. "Младост 4", бл. 458, вх. 2, ет. 8. Начална месечна наемна цена: 700.00…

повече

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

01.04.2024

Терен с идентификатор 68134.902.59, с площ 599 кв.м, заедно с три постройки, съставляващи сграда с идентификатор 68134.902.59.1 с площ от 74 кв.м, сграда с идентификатор 68134.902.59.2 с площ от 30 кв.м и сграда с идентификатор 68134.902.59.3 с площ от 21 кв.м, находящ се в гр.…

повече

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

29.03.2024

Апартамент № 2 с идентификатор 68134.703.892.1.2, с площ 105,30 кв.м, находящ се в гр. София, ул. "Гео Милев" № 49 А, ет. 2. Начална месечна наемна цена: 630.00 (шестстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 630.00 (шестстотин и тридесет) лв.Апартамент № 4 с идентификатор…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния имот:

15.03.2024

Бистро със застроена площ от 270.90 кв.м, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация на ет.2 и панорамна тераса към бистрото на ет.3 в сграда за обслужване на посетители, заедно с летен бар с диаметър 6 м, находящи се на територията на…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния имот:

16.02.2024

Бистро със застроена площ от 270.90 кв.м, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация на ет.2 и панорамна тераса към бистрото на ет.3 в сграда за обслужване на посетители, заедно с летен бар с диаметър 6 м, находящи се на територията на…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

09.02.2024

О Гараж № 16 със застроена площ 14,54 кв.м, находящ в сграда с адрес: гр. София; ул. "Христо Максимов" № 64, бл.4. Начална месечна наемна цена: 138.00 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 138.00 (сто тридесет и осем) лв.Подземен гараж № 14 със застроена…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

06.10.2023

Гараж № 16 със застроена площ 14,54 кв.м, находящ в сграда с адрес: гр. София; ул. "Христо Максимов" № 64, бл.4. Начална месечна наемна цена: 138.00 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 138.00 (сто тридесет и осем) лв.Подземен гараж № 14 със застроена площ 22.76…

повече

Please log in or register to view the gallery.