Акценти

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния имот:

16.02.2024

Бистро със застроена площ от 270.90 кв.м, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация на ет.2 и панорамна тераса към бистрото на ет.3 в сграда за обслужване на посетители, заедно с летен бар с диаметър 6 м, находящи се на територията на…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

09.02.2024

О Гараж № 16 със застроена площ 14,54 кв.м, находящ в сграда с адрес: гр. София; ул. "Христо Максимов" № 64, бл.4. Начална месечна наемна цена: 138.00 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 138.00 (сто тридесет и осем) лв.Подземен гараж № 14 със застроена…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

06.10.2023

Гараж № 16 със застроена площ 14,54 кв.м, находящ в сграда с адрес: гр. София; ул. "Христо Максимов" № 64, бл.4. Начална месечна наемна цена: 138.00 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 138.00 (сто тридесет и осем) лв.Подземен гараж № 14 със застроена площ 22.76…

повече

ПРЕДСТОЯЩО ОТКРИВАНЕ!

27.09.2023

Строителните дейности по проекта за етажен паркинг с 310 места за паркиране в район „Надежда“-СО завършиха. Предстои Държавна приемателна комисия за въвеждане в експлоатация, веднага след което обекта ще започне да работи. В него ще може да се…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

17.02.2023

Офис с идентификатор 68134.1001.168.3.6, с площ по КК – 105 кв.м, с полезна площ 76,29 кв.м, находящ се на ул. "Цар Асен" № 1, ет. 7, район Триадица, гр. София. Начална месечна наемна цена: 700.00 (седемстотин) лв. без ДДС. Депозит: 700.00 (седемстотин) лв.Апартамент № 8 с…

повече

До заинтересованите лица и общественост:

29.08.2022

 На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 12, ет.…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

11.02.2022

Офис №1 с идентификатор 68134.1001.5.2.1, с площ 50.45 кв.м, находящ се на ет.2 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 500.00 (петстотин) лв. без ДДС. Депозит: 500.00 (петстотин) лв.Офис №2 с…

повече

“Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

14.01.2022

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти: Гараж №1 с идентификатор 68134.306.403.1.60, застроена площ 27,54 кв.м, находящ се на  ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н …

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

14.01.2022

Апартамент №8 с идентификатор  68134.306.403.1.8, застроена площ 54,34 кв.м, находящ се на ет. 2, състоящ се от дневна, кухня и трапезария, спалня, баня с тоалетна, преддверие, склад и балкон в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес:…

повече

Please log in or register to view the gallery.