Акценти

„Софийски имоти“ ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следния имот

05.04.2017

„Софийски имоти" ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следния имот: „Сграда с площ 9,00 кв.м /бивш трансформаторен пост/ в ПИ 111001, м. „Мало равнище" в землището на с. Бързия, община Берковица, област Монтана. Начална тръжна цена: 2 700 лв.…

повече

На 17.03.2017г. „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура по събиране на оферти с обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Изработване на инвестиционен проект във фаза идеен проект за обект: Сграда в УПИ IV-общ, кв. 276, м. „Зона Б-19“, находящ се в гр. София, Район „Възраждане”“

17.03.2017

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

24.02.2017

„Софиский имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти: Хале №1 с площ 102 кв.м, разположено в промишлена сграда с идентификатор 68134.1894.327.1, кв. 74, м.”Карпузица”, ул. „Средорек" № 5 /стар адрес ул. „Средорек" № 30/, район…

повече

СЪОБЩЕНИЕ !!!

16.02.2017

Уважаеми потребители, поради технически причини, сайтът временно няма да бъде актуализиран. Молим за извинение…

повече

Съобщение

29.09.2016

СЪОБЩЕНИЕ Относно: Процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР, довършителни работи и обзавеждане на недвижим имот на възложителя, находящ се в град София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 12, ет.4“,…

повече

Съобщение

08.09.2016

Относно: Процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и изграждане на система за видеонаблюдение на Парк Възраждане“, открита с Решение № СИ-ОП-03-024/22.06.2016г., вписана в Регистъра на обществените…

повече

На 15-ти август, „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура за провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ, УЛ. „ГЕН. Й. В. ГУРКО“ № 12, ЕТ.4″.

15.08.2016

  Обявление за приключване на…

повече

На 22-ри Юни, „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура за провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Доставка и изграждане на видеонаблюдение на парк Възраждане“

22.06.2016

На 22-ри Юни, "Софийски имоти"ЕАД, обявява стартирането на процедура за провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет " Доставка и изграждане на видеонаблюдение на парк…

повече

Откриване парк „Възраждане“

22.04.2016

       На 17.04.2016 г. официално бе открит за посетители най-новият парк "Възраждане" в гр. София. Сред първите посетители и официални гости бяха Министър-председателя на Република България – г-н Бойко Борисов, кметът на гр. София – г-жа Йорданка…

повече