Акценти

О Б Я В А

12.01.2021

До заинтересованите лица и общественост: На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)   „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул.…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

21.12.2020

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:   Терен с площ 608 кв.м, заедно с едноетажна сграда, находящи се на ул. „Стоян Михайловски“ №32, район „Лозенец“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 343 лв.…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

21.12.2020

  „Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:   Магазин № 1 с площ 70,00 кв.м, находящ се в бл. 503, вх. 1, ж.к. "Младост - 1А", гр. София, район Младост. Начална месечна наемна цена: 680 лв./шестстотин и осемдесет лева/ без…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

21.12.2020

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:  Търговско помещение /пицария/ с площ 162,20 кв.м, находящо се на бул. "Шипченски проход" № 4, гр. София, район Слатина. Начална месечна наемна цена: 2 400 лв. /две хиляди и…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

07.12.2020

   „Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти: Апартамент № 4 с площ от 86,48 кв.м, находящ се в гр. София, район "Изгрев", ул. "Елемаг" № 26, секция "Б", ет. ІІІ, заедно с избено помещение № 4 с площ от 3,33 кв.м в същата…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

07.12.2020

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:   Апартамент № 1 от блок 1 с площ от 67,62 кв.м, находящ се на  ул. „Гео Милев” № 49А, район „Слатина”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 323 лв./триста двадесет и три…

повече

Комплекс „Възраждане“, отвори закритият плувен басейн .

16.06.2020

Уважаеми посетители, от днес започва да работи закритият плувен басейн на комплекс „Възраждане“. Може да се насладите на кристално чиста вода в 6 коридора с дължина от 25 метра и температура на водата 28 градуса. Заповядайте при нас! По случай…

повече

НА 12-ТИ ЮНИ „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ЕАД, ОБЯВЯВА СТАРТИРАНЕТО НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: “Осигуряване на водноспасителна дейност и оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс “Възраждане”“

12.06.2020

НА 12-ТИ ЮНИ „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ЕАД, ОБЯВЯВА СТАРТИРАНЕТО НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: “Осигуряване на водноспасителна дейност и оказване на медицинска помощ на територията на Комплекс…

повече

НА 10-ТИ ЮНИ, „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ЕАД ОБЯВЯВА СТАРТИРАНЕТО НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ЕАД ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“

10.06.2020

НА 10-ТИ ЮНИ, „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ЕАД ОБЯВЯВА СТАРТИРАНЕТО НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ЕАД ЗА СРОК ОТ 12…

повече

Please log in or register to view the gallery.